Bolagsinvesteringar

Kapital kan vara en viktig förutsättning för ett bolags utveckling...

…men kapitalet gör inte ensamt den största skillnaden – vi tror på att bygga en nära relation så att vi får ett ömsesidigt förtroende och ett starkt samarbete som skapar värde i ert bolag.

 

När vi agerar affärsängel åt ett bolag står ledarskap och management i fokus. Ett venture capital-samarbete kräver förtroende och samspelthet för att fungera och ge goda resultat.

Vi har en effektiv, skalbar och lättförståelig affärsmodell som vi tillämpar på er verksamhet, och många års erfarenhet och kunskap som hjälper er att utveckla bolaget.

 

Vi kan erbjuda tillväxtkapital när organisation, affärsmodell och marknadspotential redan är väletablerade och bolaget behöver kapital för att kunna växa snabbare eller göra strategiska förändringar.

Vi behöver då ett tydligt och väl underbyggt affärscase för hur vårt kapital ska användas. Ska det gå till att bygga ut produktion eller geografisk marknad, e-handel, förvärv, produktutveckling, effektivisering? Tillsammans utarbetar vi vilka mål som ska uppnås med hjälp av vårt kapital.

 

Vi kan förvärva majoriteten av ett bolag om det redan finns en solid och skalbar affärsmodell. Vi söker en nischad och välfungerande verksamhet där ytterligare värde kan skapas genom vårt ägande. Kanske står bolaget inför ett generationsskifte eller behövs nytt kapital och kompetens för att ta nästa steg i utvecklingen?

 

Qvana Invest AB
Mogölsvägen 4, 555 93 Jönköping