contact

Jonas Andersson

070 – 885 03 46

jonas.andersson@qvanainvest.se

Jonas Andersson

Jonas Andersson har en magisterexamen i ekonomi från Växjö Universitet. Han har 18 års erfarenhet inom ekonomi och stor erfarenhet av ett bolags alla finansiella funktioner och flöden.

Innan Qvana jobbade Jonas 10 år inom private equity-gruppen EQT, varav de senaste 5 åren som ekonomichef. Där ansvarade han för EQTs interna redovisning, rapportering, och ekonomistyrning.

Jonas har också 7 års erfarenhet som Group Business Controller på IBS (ett svenskt ERP-system) och som ekonomichef på ett av dess dotterbolag.

contact

Martin Fransson

070 – 943 60 87

martin.fransson@qvanainvest.se

Martin Fransson

Martin Fransson har en PhD från Princeton University i USA och har utbildat sig till civilingenjör på Chalmers i Göteborg. Han har över 10 års erfarenhet inom finansbranschen, och stor kunskap om investering i aktier, obligationer, derivat, privata lån och projektfinansiering.

Innan Qvana jobbade Martin på BlackRock Asset Management i USA, som analytiker och investerare på the Global Allocation Fund. Hans fokus där låg på bas- och ädelmetaller, kemikalier, och jordbruksprodukter.

Martin har också 3 års erfarenhet inom nanotechindustrin i USA. Han är doktor i fysikalisk kemi, civilingenjör i kemiteknik, och har genomgått utbildning till Certified Financial Analyst (CFA).

contact

Stefan Alvarsson

070 - 776 65 92

Stefan Alvarsson

Stefan Alvarsson är grundare och huvudägare av Reachkoncernen. Han har ett förflutet som elitidrottare, och har sedan dess över 25 års erfarenhet som entreprenör.

Stefan har även byggt upp OnePartnerGroup, ett bolag som jobbar med bland annat bemanning, rekrytering och logistik med en total omsättning på över 800 miljoner kronor.

Qvana Invest AB
Mogölsvägen 4, 555 93 Jönköping