Personuppgifter hos Qvana

Inledning – vad är personuppgifter?

Vid kontakt med Reach for the Stars koncernen (vidare kallat RFTS) förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en livet fysisk person.

RFTS är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via, och behandlas hos www.qvanainvest.se. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som RFTS tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

 

RFTS’s allmänna bestämmelser om personuppgifter

De allmänna bestämmelserna för personuppgiftsbehandlingen gäller för hela RFTS koncernen.

De allmänna bestämmelserna innebär att RFTS alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund.

Insamling av personuppgifter

Vanligtvis kan www.qvanainvest.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Däremot används så kallade cookies vid besök på www.qvanainvest.se se mer under avsnitt Cookies.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till RFTS via hemsidan. RFTS kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till RFTS via brev, e-post, telefon eller genom att RFTS får uppgifter från offentliga register.

 

Qvana Invest AB
Mogölsvägen 4, 555 93 Jönköping